Dự án "Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2020"

Thứ ba - 24/11/2009 10:15
1. Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Định hướng công tác BVMT nhằm phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2011 – 2020. Mục tiêu cụ thể:Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung và chương trình, dự án ưu tiên của Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2020. 2. Nội dung chủ yếu- Điều tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020;- Nghiên cứu Chiến lược Bảo vệ môi trường của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm;- Phân tích bối cảnh và định hướng phát triển kinh tế xã hội, xác định các vấn đề môi trường và đề xuất Chiến lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2020;- Tổ chức xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2020. 3. Sản phẩm- Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 bao gồm kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp và chương trình của Chiến lược;- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.   5.    Thời gian thực hiện: Trong các năm 2009-2010.   2.    Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát:

Định hướng công tác BVMT nhằm phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2011 – 2020.

Mục tiêu cụ thể:
Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung và chương trình, dự án ưu tiên của Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2020.


2. Nội dung chủ yếu
- Điều tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020;
- Nghiên cứu Chiến lược Bảo vệ môi trường của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm;
- Phân tích bối cảnh và định hướng phát triển kinh tế xã hội, xác định các vấn đề môi trường và đề xuất Chiến lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2020;
- Tổ chức xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2020.


3. Sản phẩm
- Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 bao gồm kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp và chương trình của Chiến lược;
- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

 

5.    Thời gian thực hiện:

Trong các năm 2009-2010.

 

2.    Đơn vị chủ trì thực hiện:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây