Dự án điều tra, nghiên cứu, đề xuất phương pháp xây dựng quy trình tổ chức thực hiện và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường

Thứ ba - 24/11/2009 10:11
1. Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT. - Mục tiêu cụ thể:Cung cấp phương pháp xây dựng chiến lược, chính sách BVMT có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng của các chiến lược, chính sách BVMT;Đề xuất quy trình tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách BVMT phù hợp, góp phần bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ chiến lược, chính sách BVMT đã được phê duyệt;Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT nhằm nâng cao chất lương công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT ở Việt Nam. 2. Nội dung chủ yếu - Nghiên cứu các vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các nước về phương pháp xây dựng, quy trình tổ chức thực hiện và các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT;- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng chiến lược, chính sách BVMT, phát hiện những bất cập và đề xuất phương pháp xây dựng chiến lược, chính sách BVMT phù hợp với thực tiễn Việt Nam;- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thực hiện chiến lược, chính sách BVMT, phát hiện những bất cập và đề xuất quy trình tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn Việt Nam;- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nghiên cứu, áp dụng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, chính sách BVMT, phát hiện các bất cập và đề xuất bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT ở Việt Nam;- Xây dựng văn bản hướng dẫn phương pháp xây dựng, quy trình tổ chức thực hiện và các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT. 3. Sản phẩm: Văn bản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xây dựng, quy trình tổ chức thực hiện và các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT. 4. Thời gian thực hiện: Năm 2009.   5. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.  


1. Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT.

- Mục tiêu cụ thể:
Cung cấp phương pháp xây dựng chiến lược, chính sách BVMT có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng của các chiến lược, chính sách BVMT;
Đề xuất quy trình tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách BVMT phù hợp, góp phần bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ chiến lược, chính sách BVMT đã được phê duyệt;
Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT nhằm nâng cao chất lương công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT ở Việt Nam.


2. Nội dung chủ yếu

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các nước về phương pháp xây dựng, quy trình tổ chức thực hiện và các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT;
- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng chiến lược, chính sách BVMT, phát hiện những bất cập và đề xuất phương pháp xây dựng chiến lược, chính sách BVMT phù hợp với thực tiễn Việt Nam;
- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thực hiện chiến lược, chính sách BVMT, phát hiện những bất cập và đề xuất quy trình tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn Việt Nam;
- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nghiên cứu, áp dụng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, chính sách BVMT, phát hiện các bất cập và đề xuất bộ tiêu chí và áp dụng đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT ở Việt Nam;
- Xây dựng văn bản hướng dẫn phương pháp xây dựng, quy trình tổ chức thực hiện và các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT.


3. Sản phẩm:

Văn bản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xây dựng, quy trình tổ chức thực hiện và các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT.


4. Thời gian thực hiện:

Năm 2009.

 

5. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây