Dự án xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020

Thứ ba - 24/11/2009 10:03
Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Định hướng phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020. - Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020.Nội dung chủ yếu- Phân tích , đánh giá tổng quan việc thực hiện các chiến lược 10 năm (2011-2020), kế hoạch 5 năm (2006-2010) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc – bản đồ, biển và hải đảo.- Nghiên cứu, xây dựng các kịch bản phát triển của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020;- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển ngành tài nguyên và môi trường của các nước trên thế giới ( các nước phát triển, các nước có nền kinh tế chuyển đổi và các nước đang phát triển);- Nhận dạng cơ hội, thách thức và đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011- 2020;- Tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 2011 – 2020. Sản phẩm - Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác lập quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011–2020 - Dự thảo Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 10 năm (2011 – 2020) (Bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Thời gian thực hiện: Trong các năm 2009-2010   Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát:

Định hướng phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020.

- Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020.

Nội dung chủ yếu
- Phân tích , đánh giá tổng quan việc thực hiện các chiến lược 10 năm (2011-2020), kế hoạch 5 năm (2006-2010) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc – bản đồ, biển và hải đảo.
- Nghiên cứu, xây dựng các kịch bản phát triển của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020;
- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển ngành tài nguyên và môi trường của các nước trên thế giới ( các nước phát triển, các nước có nền kinh tế chuyển đổi và các nước đang phát triển);
- Nhận dạng cơ hội, thách thức và đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011- 2020;
- Tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 2011 – 2020.


Sản phẩm

- Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác lập quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011–2020

- Dự thảo Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 10 năm (2011 – 2020) (Bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).


Thời gian thực hiện:

Trong các năm 2009-2010

 

Đơn vị chủ trì thực hiện:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây