Dự án xây dựng chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường Việt Nam

Thứ ba - 24/11/2009 10:09
1. Mục tiêu- Mục tiêu tổng quát: Phát triển ngành kinh tế môi trường (KTMT) thành một ngành kinh tế tổng hợp có vai trò quan trong trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, hỗ trợ các ngành, lĩnh vực giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường tạo nên giá trị gia tăng của nền kinh tế và cung cấp thêm việc làm cho toàn xã hội.- Mục tiêu cụ thể: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, xác lập mục tiêu và đề xuất khung chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011 – 2020 bao gồm định hướng phát triển, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và phát huy vai trò hỗ trợ của Nhà nước để phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam. 2. Nội dung chủ yếu- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ngành kinh tế môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;- Điều tra, khảo sát đánh giá các điều kiện, yếu tố hình thành, phát triển và thực trạng phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam;- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước và rút ra các bài học cho Việt Nam trong việc phát triển ngành kinh tế môi trường;- Nghiên cứu, phân tích, nhận dạng các cơ hội, thách thức, xác lập mục tiêu hướng tới và đề xuất khung chính sách tổng thể phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011 – 2020. 3.    Sản phẩm- Báo cáo cơ sở lý luận về phát triển ngành kinh tế môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;- Báo cáo điều tra, khảo sát đánh giá các điều kiện, yếu tố hình thành, phát triển và thực trạng phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam.- Dự thảo khung chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ. 4. Thời gian thực hiện: Trong các năm 2009-2011.   5.    Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


1. Mục tiêu
- Mục tiêu tổng quát:

Phát triển ngành kinh tế môi trường (KTMT) thành một ngành kinh tế tổng hợp có vai trò quan trong trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, hỗ trợ các ngành, lĩnh vực giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường tạo nên giá trị gia tăng của nền kinh tế và cung cấp thêm việc làm cho toàn xã hội.
- Mục tiêu cụ thể:

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, xác lập mục tiêu và đề xuất khung chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011 – 2020 bao gồm định hướng phát triển, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và phát huy vai trò hỗ trợ của Nhà nước để phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam.


2. Nội dung chủ yếu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ngành kinh tế môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;
- Điều tra, khảo sát đánh giá các điều kiện, yếu tố hình thành, phát triển và thực trạng phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam;
- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước và rút ra các bài học cho Việt Nam trong việc phát triển ngành kinh tế môi trường;
- Nghiên cứu, phân tích, nhận dạng các cơ hội, thách thức, xác lập mục tiêu hướng tới và đề xuất khung chính sách tổng thể phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011 – 2020.


3.    Sản phẩm
- Báo cáo cơ sở lý luận về phát triển ngành kinh tế môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;
- Báo cáo điều tra, khảo sát đánh giá các điều kiện, yếu tố hình thành, phát triển và thực trạng phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam.
- Dự thảo khung chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.


4. Thời gian thực hiện:

Trong các năm 2009-2011.

 

5.    Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây