Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chiến lược , chính sách tài nguyên và môi trường

Thứ ba - 24/11/2009 09:57
Mục tiêu- Mục tiêu tổng quát: Đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.- Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của toàn ngành. Nội dung chủ yếu - Điều tra nghiên cứu thực trạng, nhu cầu, phạm vi và yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.- Xây dựng, thiết kế hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; Triển khai trang thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm gốc, truyền thông.- Thu thập, xử lý, hệ thống hóa và lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (xây dựng nội dung thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu).- Đào tạo, tăng cường năng lực cho Trung tâm Thông tin Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu.- Tổ chức đưa hệ thông cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường vào hoạt động. Sản phẩm - Cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường được thiết lập và vận hành tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin, dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.- Cơ chế quản lý thông tin dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, bao gồm: quy chế cập nhật, xử lý dữ liệu, lưu trữ, sử dụng, quản lý và bảo mật dữ liệu. Thời gian thực hiện Trong các năm 2008-2011 Đơn vị chủ trì Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường  


Mục tiêu
- Mục tiêu tổng quát:

Đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của toàn ngành.

Nội dung chủ yếu

- Điều tra nghiên cứu thực trạng, nhu cầu, phạm vi và yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.
- Xây dựng, thiết kế hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; Triển khai trang thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm gốc, truyền thông.
- Thu thập, xử lý, hệ thống hóa và lập danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (xây dựng nội dung thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu).
- Đào tạo, tăng cường năng lực cho Trung tâm Thông tin Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Tổ chức đưa hệ thông cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường vào hoạt động.


Sản phẩm

- Cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường được thiết lập và vận hành tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin, dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.
- Cơ chế quản lý thông tin dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, bao gồm: quy chế cập nhật, xử lý dữ liệu, lưu trữ, sử dụng, quản lý và bảo mật dữ liệu.


Thời gian thực hiện

Trong các năm 2008-2011


Đơn vị chủ trì

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây