Dự án xây dựng khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam (thử nghiệm cho các vùng: Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên)

Thứ ba - 24/11/2009 10:21
1. Mục tiêuMục tiêu tổng quát: Thúc đẩy phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam.Mục tiêu cụ thể:-    Đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho các khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên phù hợp với sinh thái của từng khu vực.-    Đề xuất khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ. 2. Nội dung chủ yếu:-    Tổng hợp kết quả nghiên cứu về phát triển bền vững; nghiên cứu các vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các nước đối với phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái.-    Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái, môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Bắc.-    Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái, môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Bắc Trung Bộ.-    Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái, môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Nguyên.-    Xây dựng khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 3. Sản phẩm:-    Hệ thống dữ liệu nghiên cứu về phát triển bền vững;-    Báo cáo tổng hợp cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các nước đối với vấn đề phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của từng khu vực;-    Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Bắc (sẽ được chuyển giao cho các địa phương áp dụng).-    Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Bắc Trung Bộ (sẽ được chuyển giao cho các địa phương áp dụng).-    Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Nguyên (sẽ được chuyển giao cho các địa phương áp dụng).-    Khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 5. Thời gian thực hiện: Trong các năm 2009-2011.   6. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


1. Mục tiêu
Mục tiêu tổng quát:

Thúc đẩy phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể:
-    Đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho các khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên phù hợp với sinh thái của từng khu vực.
-    Đề xuất khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ.


2. Nội dung chủ yếu:
-    Tổng hợp kết quả nghiên cứu về phát triển bền vững; nghiên cứu các vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các nước đối với phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái.
-    Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái, môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Bắc.
-    Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái, môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Bắc Trung Bộ.
-    Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái, môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Nguyên.
-    Xây dựng khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam.


3. Sản phẩm:
-    Hệ thống dữ liệu nghiên cứu về phát triển bền vững;
-    Báo cáo tổng hợp cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các nước đối với vấn đề phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của từng khu vực;
-    Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Bắc (sẽ được chuyển giao cho các địa phương áp dụng).
-    Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Bắc Trung Bộ (sẽ được chuyển giao cho các địa phương áp dụng).
-    Báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội; nhận dạng các đặc tính sinh thái môi trường và đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho khu vực Tây Nguyên (sẽ được chuyển giao cho các địa phương áp dụng).
-    Khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


5. Thời gian thực hiện:

Trong các năm 2009-2011.

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây