Dự án xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020

Thứ ba - 24/11/2009 10:18
1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Định hướng cụ thể phát triển các kỹ thuật bức xạ và hạt nhân trong các lĩnh vực khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và BVMT tại Việt Nam trong tương lai, từng bước hiện đại hóa nền khoa học và công nghệ của nước nhà, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành trên nhằm đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020. 3. Nội dung chủ yếu: - Tổng hợp các kết quả nghiên cứu liên quan đến ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển và dự báo tác động của chúng đến quy hoạch phát triển các ứng dụng này.- Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố tác động đến quá trình phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường tại Việt Nam; đánh giá và dự báo các yếu tố, nguồn lực phát triển, các yếu tố tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới và các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khác tác động đến quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường trong tương lai.- Vị trí và vai trò của việc phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với nền kinh tế quốc dân; nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo và xác định một số chỉ tiêu vĩ mô về phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường. 4. Sản phẩm: Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ. 5. Thời gian thực hiện: Trong các năm 2009 - 2010.   2.    Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


1. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát:

Định hướng cụ thể phát triển các kỹ thuật bức xạ và hạt nhân trong các lĩnh vực khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và BVMT tại Việt Nam trong tương lai, từng bước hiện đại hóa nền khoa học và công nghệ của nước nhà, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành trên nhằm đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020.


3. Nội dung chủ yếu:

- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu liên quan đến ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển và dự báo tác động của chúng đến quy hoạch phát triển các ứng dụng này.
- Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố tác động đến quá trình phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường tại Việt Nam; đánh giá và dự báo các yếu tố, nguồn lực phát triển, các yếu tố tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới và các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khác tác động đến quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường trong tương lai.
- Vị trí và vai trò của việc phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với nền kinh tế quốc dân; nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo và xác định một số chỉ tiêu vĩ mô về phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản, bảo vệ môi trường.


4. Sản phẩm:

Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.


5. Thời gian thực hiện:

Trong các năm 2009 - 2010.

 

2.    Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây