Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cam kết “Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu-SDG 13” của Việt Nam

Thứ tư - 24/01/2018 14:55
1. Mục tiêu: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cam kết hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu – SDG 13 của Việt Nam 2. Nội dung - Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện SDG 13 và các tài liệu khác có liên quan - Rà soát các chính sách, chiến lược, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Đánh giá thực trạng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp thực hiện cam kết hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu - Xây dựng báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: Các giải pháp thực hiện cam kết “Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu-SDG 13” - Phạm vi: đề xuất giải pháp thực hiện cam kết “Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu-SDG 13” của Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tổng quan tài liệu, kế thừa; - Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích; - Phương pháp chuyên gia. 5. Kết quả đạt được:(đối với đề tài/ nhiệm vụ TXTCN đã nghiệm thu) - Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện SDG 13 và các tài liệu khác có liên quan - Rà soát các chính sách, chiến lược, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Đánh giá thực trạng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp thực hiện cam kết hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu - Xây dựng báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ 6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017 7. Kết quả nghiệm thu: Đạt 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS Ngân Ngọc Vỹ

1. Mục tiêu:

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cam kết hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu – SDG 13 của Việt Nam

2. Nội dung

- Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện SDG 13 và các tài liệu khác có liên quan

- Rà soát các chính sách, chiến lược, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

- Đánh giá thực trạng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp thực hiện cam kết hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu

- Xây dựng báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng: Các giải pháp thực hiện cam kết “Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu-SDG 13”

- Phạm vi: đề xuất giải pháp thực hiện cam kết “Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu-SDG 13” của Việt Nam

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp tổng quan tài liệu, kế thừa;

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích;

- Phương pháp chuyên gia.

5. Kết quả đạt được:(đối với đề tài/ nhiệm vụ TXTCN đã nghiệm thu)

- Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện SDG 13 và các tài liệu khác có liên quan

- Rà soát các chính sách, chiến lược, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

- Đánh giá thực trạng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp thực hiện cam kết hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu

- Xây dựng báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ

6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017

7. Kết quả nghiệm thu: Đạt

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS Ngân Ngọc Vỹ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây