Nghiên cứu Hiến chương tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource Chatter -NRC) và khả năng áp dụng cho Việt Nam

Thứ tư - 24/01/2018 14:59
1. Mục tiêu: Xác định rõ các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên thiên nhiên về những vấn đề cơ bản trong quản trị tài nguyên khoáng sản. Đề xuất một số khuyến nghị về công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên thiên nhiên. 2. Nội dung Nghiên cứu nội dung khoáng sản theo các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Rà soát các chính sách, công cụ quản lý tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam tương ứng với các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên Đánh giá thực tiễn công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam, đề xuất một số khuyến nghị hoàn thiện chính sách quản trị tài nguyên khoáng sản theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp chuyên gia 5. Kết quả đạt được: Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource Chatter) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi ích tối đa cho phát triển kinh tế cũng như đảm bảo quyền lợi cho mỗi công dân. Hiến chương ghi rõ các công cụ và lựa chọn chính sách được thiết kế nhằm hạn chế những yếu kém trong quản lý của cải thiên nhiên giàu có và đảm bảo lợi ích thiết thực từ nguồn tài sản này. Hiến chương này cung cấp hướng dẫn cụ thể cho chính phủ các quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, không phân biệt giàu nghèo. Các chính phủ có quyền tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản quý giá của quốc gia mình cho sự phát triển kinh tế và đảm bảo lợi ích cho tất cả người dân. Các báo cáo: - Tổng quan về các chính sách, công cụ quản lý tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam tương ứng với các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên. - Đánh giá thực tiễn công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam. - Đề xuất một số khuyến nghị hoàn thiện chính sách quản trị tài nguyên khoáng sản theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên 6. Thời gian thực hiện: Tháng 01 đến tháng 12 năm 2017 7. Kết quả nghiệm thu: Đạt 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Mạnh Tưởng

1. Mục tiêu:

Xác định rõ các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên thiên nhiên về những vấn đề cơ bản trong quản trị tài nguyên khoáng sản.

Đề xuất một số khuyến nghị về công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên thiên nhiên.

2. Nội dung

Nghiên cứu nội dung khoáng sản theo các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Rà soát các chính sách, công cụ quản lý tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam tương ứng với các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên

Đánh giá thực tiễn công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam, đề xuất một số khuyến nghị hoàn thiện chính sách quản trị tài nguyên khoáng sản theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp chuyên gia

5. Kết quả đạt được:

Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource Chatter) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi ích tối đa cho phát triển kinh tế cũng như đảm bảo quyền lợi cho mỗi công dân. Hiến chương ghi rõ các công cụ và lựa chọn chính sách được thiết kế nhằm hạn chế những yếu kém trong quản lý của cải thiên nhiên giàu có và đảm bảo lợi ích thiết thực từ nguồn tài sản này.

Hiến chương này cung cấp hướng dẫn cụ thể cho chính phủ các quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, không phân biệt giàu nghèo. Các chính phủ có quyền tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản quý giá của quốc gia mình cho sự phát triển kinh tế và đảm bảo lợi ích cho tất cả người dân.

Các báo cáo:

- Tổng quan về các chính sách, công cụ quản lý tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam tương ứng với các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên.

- Đánh giá thực tiễn công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam.

- Đề xuất một số khuyến nghị hoàn thiện chính sách quản trị tài nguyên khoáng sản theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên

6. Thời gian thực hiện: Tháng 01 đến tháng 12 năm 2017

7. Kết quả nghiệm thu: Đạt

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Mạnh Tưởng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây