Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc

Thứ tư - 24/01/2018 15:02
1. Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030. 2. Nội dung - Nghiên cứu các nội dung về môi trường trong “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc; - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc; - Bài học cho Việt Nam về xây dựng nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của một số nước phát triển và một nước trong khu vực - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước phát triển và một số nước trong khu vực về xây dựng nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” theo các nội dung trong chiến lược bảo vệ môi trường của Việt Nam. Cụ thể về: (i) phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; (ii) khắc phục, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường; (iii) khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (iiii) ứng phó với biến đổi khí hậu. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tại bàn - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp chuyên gia 5. Kết quả đạt được: - Làm rõ được các nội dung về môi trường trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc - Nghiên cứu kinh nghiệm cụ thể của một số nước phát triển (Anh, Thụy Điển, Canada) và một số nước trong khu vực (Trung Quốc, Singapore), trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng các nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” 6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017. 7. Kết quả nghiệm thu: Đạt 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Hồng Hạnh

1. Mục tiêu:

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030.

2. Nội dung

- Nghiên cứu các nội dung về môi trường trong “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc;

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc;

- Bài học cho Việt Nam về xây dựng nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của một số nước phát triển và một nước trong khu vực

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước phát triển và một số nước trong khu vực về xây dựng nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” theo các nội dung trong chiến lược bảo vệ môi trường của Việt Nam. Cụ thể về: (i) phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; (ii) khắc phục, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường; (iii) khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (iiii) ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu tại bàn

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp chuyên gia

5. Kết quả đạt được:

- Làm rõ được các nội dung về môi trường trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc

- Nghiên cứu kinh nghiệm cụ thể của một số nước phát triển (Anh, Thụy Điển, Canada) và một số nước trong khu vực (Trung Quốc, Singapore), trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng các nội dung của chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”

6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017.

7. Kết quả nghiệm thu: Đạt

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Hồng Hạnh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây