Nghiên cứu, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết

 •   15/03/2016 09:43:36 PM
 •   Đã xem: 2348
  1.Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết. 2.Nội dung nghiên cứu: • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế liên quan tới tái chế chất thải rắn và quản lý tái chế chất thải...

Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững

 •   15/03/2016 09:38:51 PM
 •   Đã xem: 2324
  1.Mục tiêu: Đánh giá đúng nhu cầu thực tiễn và xác lập cơ sở lý luận cho việc đề xuất định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững ở Việt Nam. 2.Nội dung...

Xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 •   15/03/2016 09:34:59 PM
 •   Đã xem: 2560
1.Mục tiêu: Để định hướng công tác tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, phục vụ thiết thực  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Mục tiêu của Chiến...

Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức - sử dụng cán bộ về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển.

 •   15/03/2016 09:30:49 PM
 •   Đã xem: 2356
1.Mục tiêu: -  Đề xuất khung và lộ trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách về tổ chức bộ máy, đào tạo, phát triển và sử dụng cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo. 2. Nội dung nghiên cứu của dự án: -  Điều tra, đánh giá...

Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường

 •   13/03/2016 04:36:29 AM
 •   Đã xem: 2497
  1. Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường, hình thành ngành kinh tế xanh, tạo động lực mới cho nền kinh tế, cung cấp thêm việc làm cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được dự...

Điều tra, đánh giá, xây dựng khung chính sách và pháp luật về không khí sạch ở Việt Nam

 •   13/03/2016 04:34:50 AM
 •   Đã xem: 2339
  1.Mục tiêu: Hình thành hệ thống chính sách và pháp luật về bảo vệ chất lượng không khí ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.   2,Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các nước, rút ra bài học về xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy...

Điều tra, khảo sát hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên

 •   13/03/2016 04:33:05 AM
 •   Đã xem: 2441
  1.Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Mục tiêu cụ thể: Dự thảo được khung chính sách kinh tế, tài...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây