Xây dựng đề án “Quản lý và sử dụng tài nguyên ”

 •   15/08/2011 05:48:34 PM
 •   Đã xem: 1616
  Đang xây dựng

Dự án xây dựng chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam

 •   24/11/2009 01:26:56 PM
 •   Đã xem: 6954
  1. Mục tiêu 1.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng Chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam nhằm góp phần quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cũng như tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế, đưa nước ta từng...

Dự án xây dựng khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam (thử nghiệm cho các vùng: Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên)

 •   24/11/2009 10:21:42 AM
 •   Đã xem: 6112
1. Mục tiêuMục tiêu tổng quát: Thúc đẩy phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam.Mục tiêu cụ thể:-    Đề xuất định hướng phát triển bền vững về môi trường cho các khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên phù hợp với sinh thái của từng khu vực.-  ...

Dự án xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020

 •   24/11/2009 10:18:58 AM
 •   Đã xem: 5028
1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Định hướng cụ thể phát triển các kỹ thuật bức xạ và hạt nhân trong các lĩnh vực khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và BVMT tại Việt Nam trong tương lai, từng bước hiện đại hóa nền khoa học và công nghệ của nước nhà, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của...

Dự án "Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2020"

 •   24/11/2009 10:15:35 AM
 •   Đã xem: 5583
1. Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Định hướng công tác BVMT nhằm phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2011 – 2020. Mục tiêu cụ thể:Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung và chương trình, dự án ưu tiên của Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng...

Dự án điều tra, nghiên cứu, đề xuất phương pháp xây dựng quy trình tổ chức thực hiện và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường

 •   24/11/2009 10:11:55 AM
 •   Đã xem: 4991
1. Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách BVMT góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT. - Mục tiêu cụ thể:Cung cấp phương pháp xây dựng chiến lược, chính sách BVMT có cơ...

Dự án xây dựng chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường Việt Nam

 •   24/11/2009 10:09:55 AM
 •   Đã xem: 2932
1. Mục tiêu- Mục tiêu tổng quát: Phát triển ngành kinh tế môi trường (KTMT) thành một ngành kinh tế tổng hợp có vai trò quan trong trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, hỗ trợ các ngành, lĩnh vực giải quyết hiệu quả các vấn đề môi...

Dự án áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam

 •   24/11/2009 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 7148
1.    Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trưởng ở Việt Nam, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững đất nước. - Mục tiêu cụ thể: Hướng dẫn các nhà quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện kiểm toán chất thải và dự thảo...

Dự án xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020

 •   24/11/2009 10:03:58 AM
 •   Đã xem: 5559
Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Định hướng phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020. - Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020.Nội dung chủ yếu- Phân tích , đánh giá tổng...

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chiến lược , chính sách tài nguyên và môi trường

 •   24/11/2009 09:57:08 AM
 •   Đã xem: 5388
Mục tiêu- Mục tiêu tổng quát: Đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.- Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về chiến lược, chính sách...

Dự thảo đề cương chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 •   25/10/2009 09:00:24 PM
 •   Đã xem: 7387
Dự thảo đề cương CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 I. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN 1. Biển Việt Nam 1.1. Vị trí, tiềm năng và lợi thế của biển 1.2. Tài nguyên biển 1.3. Môi trường biển 2. Những vấn đề...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây