Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ

Thứ tư - 24/01/2018 15:05
1. Mục tiêu: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ nhằm hỗ trợ, phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Viện. 2. Nội dung: - Xây dựng chương trình, lịch công tác của Lãnh đạo Viện và thông báo trên email cơ quan; - Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của Viện phục vụ cho các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý, sáu tháng, cuối năm của Viện; - Tổng hợp, cung cấp thông tin về các hoạt động chung của Viện cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Viện; - Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Viện; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được phân công; - Xây dựng, thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của Viện; - Thực hiện, quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện; - Thu thập, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về chính sách quản lý tài nguyên môi trường 2016; - Thực hiện các nhiệm vụ khác. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu: 5. Kết quả đạt được: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017 7. Kết quả nghiệm thu: Đạt 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

1. Mục tiêu:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ nhằm hỗ trợ, phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Viện.

2. Nội dung:

- Xây dựng chương trình, lịch công tác của Lãnh đạo Viện và thông báo trên email cơ quan;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của Viện phục vụ cho các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý, sáu tháng, cuối năm của Viện;

- Tổng hợp, cung cấp thông tin về các hoạt động chung của Viện cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Viện;

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Viện; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được phân công;

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của Viện;

- Thực hiện, quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện;

- Thu thập, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về chính sách quản lý tài nguyên môi trường 2016;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

4. Phương pháp nghiên cứu:

5. Kết quả đạt được: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ

6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017

7. Kết quả nghiệm thu: Đạt

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây