Xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Thứ ba - 15/03/2016 21:34
1.Mục tiêu: Để định hướng công tác tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, phục vụ thiết thực  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Mục tiêu của Chiến lược là hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường biển. góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. 2.Nội dung nghiên cứu của dự án: - Phân tích, đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến phát triển bền vững biển; tư duy phát triển bền vững biển của thế giới, xu hướng vận động của kinh tế, chính trị thế giới, khu vực. - Điều tra khảo sát và đánh giá các chương trình phát triển theo định hướng phát triển bền vững biển Việt Nam làm cơ sở xây dựng Chiến lược. - Tập hợp, củng cố và hệ thống hóa thông tin và dữ liệu liên quan về biển Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất bộ tiêu chí phát triển bền vững biển Việt Nam. - Xây dựng những nội dung chủ yếu của Chiến lược Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 3.Kết quả của dự án: Chiến lược, Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013). 4.Thời gian thực hiện: 2009-2013

1.Mục tiêu:

Để định hướng công tác tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, phục vụ thiết thực  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Mục tiêu của Chiến lược là hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường biển. góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

2.Nội dung nghiên cứu của dự án:

- Phân tích, đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến phát triển bền vững biển; tư duy phát triển bền vững biển của thế giới, xu hướng vận động của kinh tế, chính trị thế giới, khu vực.

- Điều tra khảo sát và đánh giá các chương trình phát triển theo định hướng phát triển bền vững biển Việt Nam làm cơ sở xây dựng Chiến lược.

- Tập hợp, củng cố và hệ thống hóa thông tin và dữ liệu liên quan về biển Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất bộ tiêu chí phát triển bền vững biển Việt Nam.

- Xây dựng những nội dung chủ yếu của Chiến lược Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

3.Kết quả của dự án:

Chiến lược, Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013).

4.Thời gian thực hiện: 2009-2013

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây