Xây dựng khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Chủ nhật - 13/03/2016 04:29
  1.Mục tiêu: Xây dựng được khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030   2. Nội dung: - Điều tra, nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tăng trưởng xanh. - Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và tiềm năng về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam. - Nghiên cứu, phân tích, nhận dạng các cơ hội, thách thức, rào cản và định hướng mô hình tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho Việt Nam. - Đề xuất khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.   3.Sản phẩm - Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các nước về tăng trưởng xanh. - Báo cáo điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và tiềm năng về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam. - Báo cáo phân tích, nhận dạng các cơ hội, thách thức, rào cản và định hướng mô hình tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam. - Dự thảo khung chính sách và lộ trình thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.   4. Kết quả nghiệm thu: Đang hoàn thiện sản phẩm để nghiệm thu   5. Thời gian thực hiện: 2011 – 2014

 

1.Mục tiêu:

Xây dựng được khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 

2. Nội dung:

- Điều tra, nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tăng trưởng xanh.

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và tiềm năng về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam.

- Nghiên cứu, phân tích, nhận dạng các cơ hội, thách thức, rào cản và định hướng mô hình tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho Việt Nam.

- Đề xuất khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 

3.Sản phẩm

- Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các nước về tăng trưởng xanh.

- Báo cáo điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và tiềm năng về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam.

- Báo cáo phân tích, nhận dạng các cơ hội, thách thức, rào cản và định hướng mô hình tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam.

- Dự thảo khung chính sách và lộ trình thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 

4. Kết quả nghiệm thu:

Đang hoàn thiện sản phẩm để nghiệm thu

 

5. Thời gian thực hiện: 2011 – 2014

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây