Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức - sử dụng cán bộ về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển.

Thứ ba - 15/03/2016 21:30
1.Mục tiêu: -  Đề xuất khung và lộ trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách về tổ chức bộ máy, đào tạo, phát triển và sử dụng cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo. 2. Nội dung nghiên cứu của dự án: -  Điều tra, đánh giá hiện trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; thực trạng chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ trên các lĩnh vực: Điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo; -  Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, kinh nghiệm của các nước về tổ chức bộ máy và sử dụng cán bộ về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường theo hướng quản lý tổng hợp và thống nhất; -  Dự báo nhu cầu cán bộ, đề xuất chuyển đổi mô hình quản lý từ đơn ngành sang mô hình quản lý tổng hợp và thống nhất các hoạt động điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, khung chính sách về tổ chức bộ máy và sử dụng cán bộ; -  Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo. 3.Kết quả của dự án: -  Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án kèm theo ma trận so sánh thực trạng, nhu cầu cán bộ, định hướng chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy từ đơn ngành sang quản lý tổng hợp và thống nhất, khung chính sách về tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ trên các lĩnh vực điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo. - Bộ cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, lực lượng cán bộ, chính sách, pháp luật về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo. 4.Thời gian thực hiện: 2009-2013

1.Mục tiêu:

-  Đề xuất khung và lộ trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách về tổ chức bộ máy, đào tạo, phát triển và sử dụng cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo.

2. Nội dung nghiên cứu của dự án:

-  Điều tra, đánh giá hiện trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; thực trạng chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ trên các lĩnh vực: Điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo;

-  Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, kinh nghiệm của các nước về tổ chức bộ máy và sử dụng cán bộ về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường theo hướng quản lý tổng hợp và thống nhất;

-  Dự báo nhu cầu cán bộ, đề xuất chuyển đổi mô hình quản lý từ đơn ngành sang mô hình quản lý tổng hợp và thống nhất các hoạt động điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, khung chính sách về tổ chức bộ máy và sử dụng cán bộ;

-  Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo.

3.Kết quả của dự án:

-  Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án kèm theo ma trận so sánh thực trạng, nhu cầu cán bộ, định hướng chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy từ đơn ngành sang quản lý tổng hợp và thống nhất, khung chính sách về tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ trên các lĩnh vực điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo.

- Bộ cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, lực lượng cán bộ, chính sách, pháp luật về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo.

4.Thời gian thực hiện: 2009-2013

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây