VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

https://isponre.gov.vn


Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử; xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử isponre.gov.vn; Xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Tên nhiệm vụ

Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử; xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Lê Thị Vân Nga

Các thành viên chính

TS. Nguyễn Tùng Lâm

ThS. Trịnh Thị Hải Yến

TS. Nguyễn Thắng

CN. Nguyễn Thị Minh Tâm

ThS. Phạm Kim Long

CN. Phạm Thị Minh Phú

ThS. Đoàn Thị Thanh Hằng

ThS. Đào Cảnh Tùng

TS. Nguyễn Hoàng Minh

KS. Nguyễn Văn Cường

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử isponre.gov.vn;

- Xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Nội dung thực hiện chính

- Cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học và toàn văn các bài viết trên trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ http://isponre.gov.vn;

- Cập nhật các hoạt động khác và toàn văn các bài viết trên trang thông tin điện tử của Viện;

- Xây dựng Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

7. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi

Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020

Tổng số kinh phí thực hiện

913.000.000 đồng (chín trăm mười ba triệu đồng)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây