VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

https://isponre.gov.vn


Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học liên hệ

Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại một số quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học liên hệ.

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học liên hệ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Nguyễn Minh Khoa

Các thành viên chính

TS. Mai Thanh Dung

ThS. Nguyễn Minh Khoa

TS. Đặng Trung Tú

CN. Trần Thu Trang

CN. Trần Thị Thu Huế

CN. Phạm Thị Hà

CN. Phạm Thanh Hải

ThS. Phan Thị Thu Hương

CN. Trần Quý Trung

ThS. Đặng Thị Phương Hà

CN. Phạm Thị Phương Thảo

Mục tiêu của nhiệm vụ

Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại một số quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học liên hệ.

Các nội dung nghiên cứu chính

- Nghiên cứu cơ sở lý luận tổng quan về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018.

- Phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối cùng.

Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Kinh phí thực hiện: 618.000.000 đồng (Sáu trăm mười tám triệu đồng), từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây