Ban hành Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

Ban hành Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

 •   22/08/2023 11:43:58 PM
 •   Đã xem: 56
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.

Quyết định số 936/QĐ-TTg: Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   08/08/2023 06:05:00 AM
 •   Đã xem: 74
Ngày 7/8/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 936/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ TN&MT: Ban hành 11 quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 •   09/07/2023 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 86
Ngày 26/6/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn y Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn y Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   28/06/2023 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 173
Căn cứ kết quả bầu cử tại Phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 87/QĐ-CĐB ngày 16/6/2023 chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban chấp hành, Ủy...

Quy định mức phí bảo vệ môi trường mới đối với khai thác khoáng sản

 •   06/06/2023 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 131
Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 15/7/2023, thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023

 •   17/05/2023 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 119
Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 diễn ra từ ngày 15-22/5, với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Mục tiêu của Tuần lễ nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong...
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

 •   21/04/2023 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 155
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính - ngân sách (bao gồm: Ngân sách nhà nước; ngân quỹ nhà nước; nợ công;...

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 •   03/04/2023 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 124
Ngày 3/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Công bố kết quả kiểm diện tích đất đai của cả nước năm 2021

 •   30/03/2023 06:56:00 AM
 •   Đã xem: 219
Ngày 24/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-BTNMT Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2021 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021).
Ban hành Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến 2045

Ban hành Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến 2045

 •   30/03/2023 06:50:42 AM
 •   Đã xem: 85
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 thực hiện Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu

 •   27/03/2023 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 90
Ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phê duyệt Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, nhằm đạt được mục tiêu về giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong phạm vi quản lý...
Ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17-03-2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17-03-2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 •   20/03/2023 05:55:28 AM
 •   Đã xem: 101
Ngày 17/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý...
Công văn số 1663/BTNMT-TTTT về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Công văn số 1663/BTNMT-TTTT về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

 •   18/03/2023 12:28:31 AM
 •   Đã xem: 151
Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1663/BTNMT-TTTT về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây