Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 thực hiện Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu

Thứ hai - 27/03/2023 22:16
Ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phê duyệt Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, nhằm đạt được mục tiêu về giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong phạm vi quản lý của Bộ, thực hiện nỗ lực quốc gia giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức phát thải khí mê-tan năm 2020.

Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 nhằm thực hiện nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khai thác dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu cụ thể đối với lĩnh vực chất thải (quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải là bảo đảm tổng lượng phát thải khí mê-tan đến năm 2025 không vượt quá 21,9 triệu tấn CO2tđ và đến năm 2030 không vượt quá 17,5 triệu tấn CO2tđ.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và đề ra các nhiệm vụ ưu tiên cần thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030 bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 bao gồm 06 nhóm nhiệm vụ và cụ thể hóa bằng 16 nhiệm vụ ưu tiên theo 02 giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng phân công trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ của Kế hoạch. Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch được chia theo 02 giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2023 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây