Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

 •   31/07/2016 10:23:35 PM
 •   Đã xem: 2281
Ngày 25/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. Vào link dưới để tài Thông tư: http://isponre.gov.vn/home/quan-ly-hoat-dong-khacn?start=5

Thông báo về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 •   31/07/2016 10:13:50 PM
 •   Đã xem: 1999
Ngày 27/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3057 về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Toàn bộ công văn như sau:

Thông báo về việc Quán triệt Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

 •   31/07/2016 10:06:40 PM
 •   Đã xem: 1782
Ngày 27/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số  3061 thông báo về việc Quán triệt Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Toàn bộ Công văn như sau:

Thông báo về việc sử dụng thư điện tử công vụ

 •   31/07/2016 09:58:27 PM
 •   Đã xem: 2310
Ngày 25/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3022 về việc sử dụng thư điện tử công vụ đến các đơn vị trực thuộc bộ. Toàn bộ công văn như sau:

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường

 •   31/07/2016 09:50:01 PM
 •   Đã xem: 2251
Ngày 25/7/2016, Tổng cục Môi trường ban hành Thông báo số 35 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường. Toàn bộ thông báo như sau:

Tuyển dụng 03 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo về bảo tồn đất ngập nước, quản lý và sử dụng bền vững đất ngập nước

 •   13/07/2016 03:27:13 PM
 •   Đã xem: 1895
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Tuyển dụng 01 chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai các hoạt động thuộc hợp phần của Cơ quan thực hiện dự án (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường)

 •   13/07/2016 03:24:41 PM
 •   Đã xem: 1861
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Tuyển dụng 01 chuyên gia tư vấn xây dựng cơ chế hoạt động của nhóm công tác đất ngập nước cấp tỉnh (LWWG) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   13/07/2016 03:23:14 PM
 •   Đã xem: 1834
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Tuyển dụng 02 chuyên gia tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bảo tồn và quản lý đất ngập nước

 •   13/07/2016 03:16:33 PM
 •   Đã xem: 1849
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Gói thầu: Cán bộ hỗ trợ đào tạo, truyền thông về đất ngập nước Dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   10/07/2016 02:52:20 PM
 •   Đã xem: 1812
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo...

Gói thầu: Xây dựng đề xuất thiết lập và vận hành Nhóm công tác đất ngập nước quốc gia và nhóm công tác đất ngập nước tại tỉnh Thái Bình Dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   10/07/2016 02:37:46 PM
 •   Đã xem: 1844
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo...

Thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

 •   03/05/2016 02:44:51 PM
 •   Đã xem: 2551
Ngày 25/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định Số 931/QĐ-BTNMT về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Toàn bộ Quyết định như sau:

Thông báo về việc điều động công chức

 •   03/05/2016 02:37:07 PM
 •   Đã xem: 3623
Ngày 25/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định Số 936/QĐ-BTNMT về việc Điều động công chức. Toàn bộ Quyết định như sau:

Thông báo về việc Thành lập Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   03/05/2016 02:28:32 PM
 •   Đã xem: 2180
Ngày 07/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định Số 796/QĐ-BTNMT về việc Thành lập Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Toàn bộ Quyết định như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây