Thông báo về tuyển dụng nhóm chuyên gia tư vấn đánh giá các áp lực ảnh hưởng đến tính liên kết sinh thái và xác định các chiến lược giảm nhẹ tác động lên hệ sinh thái tại tỉnh Thái Bình

 •   20/09/2016 04:24:50 PM
 •   Đã xem: 1926
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng 03 chuyên gia tư vấn nghiên cứu các cơ hội lồng ghép quản lý và bảo tồn đất ngập nước vào các kế hoạch phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   18/09/2016 04:56:07 PM
 •   Đã xem: 1832
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng 01 chuyên gia tư vấn đề xuất cách tiếp cận để lồng ghép bảo tồn đất ngập nước vào quản lý lưu vực sông tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   18/09/2016 04:53:11 PM
 •   Đã xem: 1807
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn xác định cơ cấu tổ chức, các bên tham gia, nguồn lực cần thiết cho công tác vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   18/09/2016 04:51:08 PM
 •   Đã xem: 1815
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo thuê tư vấn hãng xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 •   18/09/2016 04:49:04 PM
 •   Đã xem: 1740
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo chính thức về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Viện và phong trào của khối thi đua số IV

 •   13/09/2016 04:58:30 PM
 •   Đã xem: 1800
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được thành lập theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất, xây dựng...

Thông báo về tuyển dụng tư vấn trong nước gói thầu "Đánh giá vai trò và sự tham gia quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy của các bên liên quan và xây dựng các bản đồ khu đất ngập nước Thái Thụy"

 •   11/09/2016 03:17:06 PM
 •   Đã xem: 2006
Gói thầu: Đánh giá vai trò và sự tham gia quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy của các bên liên quan và xây dựng các bản đồ khu đất ngập nước Thái Thụy Dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên...

Thông báo về việc tuyển dụng 03 tư vấn trong nước gói thầu Xây dựng đề xuất nội dung Nghị định mới về quản lý ĐNN tại Việt Nam và đánh giá tác động của văn bản của dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   01/08/2016 06:10:48 PM
 •   Đã xem: 2033
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo...

Thông báo về việc tuyển dụng 03 tư vấn trong nước dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   01/08/2016 06:07:42 PM
 •   Đã xem: 1928
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo...

Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

 •   31/07/2016 10:23:35 PM
 •   Đã xem: 2207
Ngày 25/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. Vào link dưới để tài Thông tư: http://isponre.gov.vn/home/quan-ly-hoat-dong-khacn?start=5

Thông báo về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 •   31/07/2016 10:13:50 PM
 •   Đã xem: 1908
Ngày 27/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3057 về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Toàn bộ công văn như sau:

Thông báo về việc Quán triệt Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

 •   31/07/2016 10:06:40 PM
 •   Đã xem: 1732
Ngày 27/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số  3061 thông báo về việc Quán triệt Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Toàn bộ Công văn như sau:

Thông báo về việc sử dụng thư điện tử công vụ

 •   31/07/2016 09:58:27 PM
 •   Đã xem: 2157
Ngày 25/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3022 về việc sử dụng thư điện tử công vụ đến các đơn vị trực thuộc bộ. Toàn bộ công văn như sau:

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường

 •   31/07/2016 09:50:01 PM
 •   Đã xem: 2144
Ngày 25/7/2016, Tổng cục Môi trường ban hành Thông báo số 35 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường. Toàn bộ thông báo như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây