Thông báo về việc ban hành các văn bản mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   06/09/2017 08:45:46 PM
 •   Đã xem: 2193
Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định  1539/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 2468/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Theo Quyết định...

Thông báo về việc tuyển dụng 04 chuyên gia trong nước xây dựng tài liệu đào tạo cho cán bộ cấp tỉnh về quản lý và sử dụng bền vững đất ngập nước

 •   13/09/2017 10:05:43 PM
 •   Đã xem: 1552
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện đánh giá và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   20/09/2016 04:29:49 PM
 •   Đã xem: 2364
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện đánh giá và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

 •   20/09/2016 04:28:09 PM
 •   Đã xem: 2222
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng nhóm chuyên gia tư vấn đánh giá các áp lực ảnh hưởng đến tính liên kết sinh thái và xác định các chiến lược giảm nhẹ tác động lên hệ sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   20/09/2016 04:26:23 PM
 •   Đã xem: 2301
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo về tuyển dụng nhóm chuyên gia tư vấn đánh giá các áp lực ảnh hưởng đến tính liên kết sinh thái và xác định các chiến lược giảm nhẹ tác động lên hệ sinh thái tại tỉnh Thái Bình

 •   20/09/2016 04:24:50 PM
 •   Đã xem: 1976
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng 03 chuyên gia tư vấn nghiên cứu các cơ hội lồng ghép quản lý và bảo tồn đất ngập nước vào các kế hoạch phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   18/09/2016 04:56:07 PM
 •   Đã xem: 1895
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng 01 chuyên gia tư vấn đề xuất cách tiếp cận để lồng ghép bảo tồn đất ngập nước vào quản lý lưu vực sông tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   18/09/2016 04:53:11 PM
 •   Đã xem: 1863
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn xác định cơ cấu tổ chức, các bên tham gia, nguồn lực cần thiết cho công tác vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

 •   18/09/2016 04:51:08 PM
 •   Đã xem: 1870
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo thuê tư vấn hãng xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 •   18/09/2016 04:49:04 PM
 •   Đã xem: 1797
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018. Mục tiêu dài hạn...

Thông báo chính thức về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Viện và phong trào của khối thi đua số IV

 •   13/09/2016 04:58:30 PM
 •   Đã xem: 1857
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được thành lập theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất, xây dựng...

Thông báo về tuyển dụng tư vấn trong nước gói thầu "Đánh giá vai trò và sự tham gia quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy của các bên liên quan và xây dựng các bản đồ khu đất ngập nước Thái Thụy"

 •   11/09/2016 03:17:06 PM
 •   Đã xem: 2067
Gói thầu: Đánh giá vai trò và sự tham gia quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy của các bên liên quan và xây dựng các bản đồ khu đất ngập nước Thái Thụy Dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên...

Thông báo về việc tuyển dụng 03 tư vấn trong nước gói thầu Xây dựng đề xuất nội dung Nghị định mới về quản lý ĐNN tại Việt Nam và đánh giá tác động của văn bản của dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   01/08/2016 06:10:48 PM
 •   Đã xem: 2087
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo...

Thông báo về việc tuyển dụng 03 tư vấn trong nước dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   01/08/2016 06:07:42 PM
 •   Đã xem: 1972
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây