Sửa đổi Quy định về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Chủ nhật - 21/10/2018 20:21
Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.Theo đó, Nghị định số132 đã bổ sung nhiều nội dung mới cơ bản so với Nghị định số16, đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số điều khoản cụ thể của Nghị định số16. Các nội dung được bổ sung mới gồm: trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách; thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, phi dự án và phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án; lập Văn kiện dự án, phi dự án; điều chỉnh nội dung Quyết định chủ trương thực hiện và Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án, v.v.… Đặc biệt, Điều 37đã quy định rõhình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án đầu tư xây dựngáp là dụng hình thức tổ chức, quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng; đối với chương trình, dự án khác, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức sau:a) Thành lập Ban quản lý dự án mới;b) Sử dụng Ban quản lý dự án đang hoạt động để quản lý chương trình, dự án mới;c) Chủ dự án tự quản lý chương trình, dự án;d) Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý toàn bộ chương trình, dự án;đ) Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý một phần chương trình, dự án.Về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách, trong quá trình triển khai Quyết định chủ trương đầu tư, nếu chương trình, dự án gia hạn không quá 6 tháng so với thời gian thực hiện đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư thì không phải điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư... Nghị định số 132 bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Đồng thời, Nghị định mới đã thay thế 02 phụ lục của Nghị định số 16, bao gồm: thay thế Phụ lục I về Phương pháp tính thành tố ưu đãi của khoản vay; thay thế Phụ lục II về Mẫu đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Nghị định số 132/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.Theo đó, Nghị định số132 đã bổ sung nhiều nội dung mới cơ bản so với Nghị định số16, đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số điều khoản cụ thể của Nghị định số16. Các nội dung được bổ sung mới gồm: trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách; thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, phi dự án và phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án; lập Văn kiện dự án, phi dự án; điều chỉnh nội dung Quyết định chủ trương thực hiện và Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án, v.v.… Đặc biệt, Điều 37đã quy định rõhình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án đầu tư xây dựngáp là dụng hình thức tổ chức, quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng; đối với chương trình, dự án khác, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức sau:a) Thành lập Ban quản lý dự án mới;b) Sử dụng Ban quản lý dự án đang hoạt động để quản lý chương trình, dự án mới;c) Chủ dự án tự quản lý chương trình, dự án;d) Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý toàn bộ chương trình, dự án;đ) Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý một phần chương trình, dự án.Về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách, trong quá trình triển khai Quyết định chủ trương đầu tư, nếu chương trình, dự án gia hạn không quá 6 tháng so với thời gian thực hiện đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư thì không phải điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư...

Nghị định số 132 bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Đồng thời, Nghị định mới đã thay thế 02 phụ lục của Nghị định số 16, bao gồm: thay thế Phụ lục I về Phương pháp tính thành tố ưu đãi của khoản vay; thay thế Phụ lục II về Mẫu đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây