Thông báo văn bản mới: Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Chủ nhật - 10/09/2017 19:56
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin gửi tới các anh chị Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014. Kính đề nghị các anh chị nghiên cứu kỹ và căn cứ trên thông tư nêu trên, phối hợp với Phòng KH&HTQT trong quá trình xây dựng đề xuất, thuyết minh và thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia Trân trọng./. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin gửi tới các anh chị Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014.

Kính đề nghị các anh chị nghiên cứu kỹ và căn cứ trên thông tư nêu trên, phối hợp với Phòng KH&HTQT trong quá trình xây dựng đề xuất, thuyết minh và thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

Trân trọng./.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây