Họp báo trực tuyến ra mắt Trang thông tin điện tử và Chiến dịch truyền thông “Chung tay giảm chất thải nhựa”

Họp báo trực tuyến ra mắt Trang thông tin điện tử và Chiến dịch truyền thông “Chung tay giảm chất thải nhựa”

 •   07/10/2021 05:59:46 AM
 •   Đã xem: 86
Ngày 07/10/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) họp báo trực tuyến ra mắt Trang thông tin điện tử và Chiến dịch truyền thông “Chung tay giảm chất thải nhựa” tại địa chỉ https://chungtaygiamnhua.com/. Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ đã chủ trì buổi họp...
Hội thảo tham vấn về chính sách và giới thiệu mạng lưới kinh tế tuần hoàn quốc gia

Hội thảo tham vấn về chính sách và giới thiệu mạng lưới kinh tế tuần hoàn quốc gia

 •   07/10/2021 12:57:41 AM
 •   Đã xem: 93
Ngày 06/10/2021, thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó có nội dung quy định tiêu chí lộ trình và cơ chế khuyến khích áp dụng kinh tế tuần hoàn, nhân dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn về chính sách và giới...
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3

 •   07/03/2021 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 130
Ngày 08/03/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức buổi gặp gỡ và chúc mừng các chị em nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Đây là hoạt động thường xuyên đầy ý nghĩa của Viện nhằm tôn vinh và ca ngợi chị em phụ nữ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Buổi...
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của luật quy hoạch 2017”

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của luật quy hoạch 2017”

 •   07/03/2021 01:31:00 PM
 •   Đã xem: 102
Ngày 05/03/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định...
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 •   18/02/2021 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 162
Ngày 17/02/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 716/BTNMT-TĐKTTT gửi Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2020

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2020

 •   01/02/2021 04:13:00 PM
 •   Đã xem: 239
Ngày 01/02/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Viện đã tổ chức Hội nghị dưới hình thức các điểm cầu trực tuyến. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Viện, chi...
Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, thu thập thông tin, số liệu Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW”

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, thu thập thông tin, số liệu Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW”

 •   26/01/2021 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 191
Tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, thu thập thông tin, số liệu Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết...
Hội đồng nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”

Hội đồng nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”

 •   26/01/2021 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 195
Tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”. Hội đồng do PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”

 •   22/01/2021 03:50:54 AM
 •   Đã xem: 201
Tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”. Hội đồng do PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ làm Chủ tịch Hội đồng....

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”

 •   22/01/2021 01:53:21 AM
 •   Đã xem: 180
Căn cứ Quyết định số 600-QĐ/BTNMT ngày 28/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ, tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam”

 •   05/01/2021 08:09:05 PM
 •   Đã xem: 176
Tháng 12/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam” do...

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu”

 •   05/01/2021 07:29:20 PM
 •   Đã xem: 149
Tháng 12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu” do TS. Nguyễn Tùng Lâm làm chủ nhiệm đề tài,...

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển”

 •   07/01/2021 08:42:42 PM
 •   Đã xem: 267
Vừa qua, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nhiệm quốc tế chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển” do ThS. Nguyễn Hữu Đạt là chủ nhiệm. Hội đồng do TS. Mai Thanh Dung – Phó Viện trưởng Viện Chiến...

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   06/01/2021 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 239
Tháng 1/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, đồng thời họp kiểm điểm cấp ủy cuối năm. Bí thư Chi bộ - đồng chí Mai Thanh Dung đã chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây