Ban Đất đai tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Thứ ba - 07/12/2021 04:00
Ngày 07/12/2020, Ban Đất đai thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Tham dự cuộc họp có Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ, đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT).
IMG 3352
IMG 3352

Trong năm 2021, Ban được giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm với tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong bảo vệ, quản lý và khai thác hiệu quả tài sản công là đất đai, góp phần đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”. Hiện nay các sản phẩm của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Ban đã được hoàn thiện và đã nghiệm thu cấp cơ sở. Năm 2021, Ban Đất đai đã chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các công cụ hỗ trợ phân tích đảnh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng” và đề tài “Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bể mặt trong quản lý nhà nước về đất đai”. Bên cạnh đó, năm 2021, dưới sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Viện, cán bộ Ban đã tham gia tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ và kinh nghiệm quốc tế liên quan đến đất đai để cung cấp cơ sở lý luận cho việc đề xuất sửa đổi Luật Đất đai 2013 phục vụ Chương trình Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ngoài ra, Ban đã tham gia Tổ thư ký và thực hiện 03 chuyên đề phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI; tham gia hỗ trợ tổ chức 04 cuộc hội thảo trực tuyến phục vụ Chương trình Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI. Các thành viên cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tham gia viết các bài báo khoa học, bài tham luận cho các tạp chí, hội thảo chuyên ngành, có thể kế đến như: Bài báo “Những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất của các đơn vị sự nghiệp công lập” đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường kỳ 2 tháng 11 năm 2021; Bài báo “Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về việc quy định và thực hiện quyền bề mặt trong quản lý đất đai” đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường kỳ 1 tháng 12 năm 2021;...Về cơ bản, Ban Đất đai đã tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban, những công việc, nhiệm vụ của Ban được giao đề thực hiện theo đúng tiến độ. Các cán bộ trong Ban rất tích cực trong việc nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ cấp bách do Lãnh đạo Viện giao. Tuy nhiên, do khối lượng công việc của Ban tương đối nhiều, thiếu nguồn nhân lực, mặc dù các cán bộ trong Ban đã rất cố gắng bám sát yêu cầu công việc nhưng đôi lúc chưa tham gia góp ý đầy đủ các văn bản trong hồ sơ công việc cũng như bộ phận cán bộ yêu cầu.

Trong năm 2022, Ban Đất đai mong muốn nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ hơn nữa từ phía lãnh đạo Viện trong việc tăng cường năng lực và nhiệm vụ công việc của Ban. Đề nghị Viện có giải pháp nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống mạng internet cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng của các máy tính trong Ban nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Ban nói riêng và toàn Viện nói chung.

                                                                   Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây