Ban Đất đai thuộc Viện tổ chức họp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022

Thứ hai - 25/07/2022 05:12
Ngày 25/7/2022, Ban Đất đai thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi họp có Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ, đại diện đơn vị chức năng là Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện cùng toàn thể can bộ thuộc Ban Đất đai.

Trong năm 2022, Ban được giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng với tên nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia tích hợp kinh tế với môi trường và đề xuất giải pháp cho Việt Nam”. Ngoài ra, Ban Đất đai được giao chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng”; đề tài “Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai” và thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ trong Ban đều chủ động lên kế hoạch, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án và nhiệm vụ cấp bách do Lãnh đạo Viện giao. Để đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển bản thân, các thành viên trong Ban đã nỗ lực tự trau dồi, mở mang kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ban cũng đã có sự phối hợp tốt với các phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Văn phòng và các Ban chuyên môn khác để giải quyết các công việc chuyên môn và công tác tài chính. Tuy nhiên bên cạnh đó, Ban còn gặp nhiều khó khăn trong việc trả lời công văn, góp ý chưa kịp thời hạn, hệ thống cơ sở vật chất chưa đáp ứng được chất lượng công việc.

 Tại cuộc họp, Ban đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban phấn đấu xây dựng và nghiệm thu báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năm, đảm bảo tiến độ thực hiện và nghiệm thu các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, tham gia tích cực trong nhóm thực hiện các dự án khác. Ban cũng phối kết hợp với các phòng ban khác trong Viện để triển khai các công việc mà Lãnh đạo Viện giao. Ngoài ra, các cán bộ trong Ban sẽ nỗ lực hoàn thiện và đăng tối thiểu 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

 Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ phụ trách trực tiếp các nhiệm vụ của Ban nên đã đánh giá rất khách quan những kết quả đạt được của đơn vị. Viện trưởng ghi nhận các cán bộ trong Ban có rất nhiều nỗ lực, phối hợp hiệu quả trong và ngoài đơn bị nên đã đạt được nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời, mong muốn trong 6 tháng cuối năm, các thành viên trong Ban cố gắng tập trung hơn nữa để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào kết quả đạt được chung của Viện năm 2022.

Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây