Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Thứ hai - 13/12/2021 05:32
Ngày 13/12/2021, Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động của năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2020. Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về kinh tế tài nguyên và môi trường; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Phó Viện trưởng Mai Thế Toản cùng đại diện của Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã tham dự cuộc họp.
Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Tại cuộc họp, Phó trưởng ban – ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022. Năm 2021, Ban thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất phương hướng hoàn thiện các công cụ chính sách ở Việt Nam về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn”. Công tác đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2022, đề tài KH&CN các cấp, nhiệm vụ chuyên môn được Ban trú trọng thực hiện, các cán bộ của Ban đều tham gia đề xuất (với 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2022, 06 đề tài KHCN cấp Bộ bổ sung năm 2021, 05 đề tài KHCN cấp cơ sở bổ sung năm 2021, 05 đề tài KHCN cấp Bộ mở mới năm 2022, 01 nhiệm vụ chuyên môn mở mới 2022) và được lựa chọn đưa vào danh mục của Viện gửi Bộ 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2022; 01 đề tài KHCN cấp cơ sở bổ sung năm 2021; 01 đề tài KHCN cấp Bộ giao trực tiếp thực hiện năm 2022; 01 nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2022 Năm 2020, Ban được Lãnh đạo Viện giao tổ chức thực hiện 01 đề tài KHCH cấp Quốc gia, 05 đề tài KHCH cấp Bộ và 02 đề tài cấp cơ sở mới. Ngoài ra, năm 2020, Ban cũng thực hiện nhiều dự án, nhiệm vụ, trong đó Ban là đầu mối giúp Lãnh đạo Viện triển khai thực hiện nhiệm vụ về nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện “công cụ kinh tế và nguồn lực cho bảo vệ môi trường” trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường và triển khai, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, với các nội dung thuộc Nhóm Kinh tế tuần hoàn, công nghiệp môi trường. Bên cạnh đó, Ban được giao là đầu mối triển khai xây dựng Báo cáo Tổng kết đề án  "Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020”. Trong năm 2020 tập thể, cá nhân các thành viên trong Ban đã xuất bản các bài báo đăng trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học, đặc biệt, Ban đã hoàn thiện 01 bài báo khoa học có tên là “Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học khuyến nghị cho Việt Nam về áp dụng Thuế Bảo vệ môi trường”, được đăng trên Tạp chí Kinh tế Môi trường, số 186 tháng 10/2021. Có thể nói, trong năm 2020, Ban luôn bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Việc tổ chức và phân công công việc trong Ban cơ bản phù hợp với trình độ, năng lực của mỗi cán bộ và đã đi vào khuôn khổ chung. Các đề tài, dự án và các nhiệm vụ đã được triển khai và phân công phù hợp với chuyên môn của từng thành viên, từng nhóm. Các cán bộ trong Ban đã có sự chủ động, hoàn thiện chuyên môn từng bước đáp ứng các yêu cầu của công việc được giao. Bên cạnh đó, Ban cũng còn một số tồn tại, hạn chế như : Dịch bệnh Covid-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án của Ban nhất là các hoạt động khảo sát, hội thảo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Mai Thế Toản đánh giá cao hoạt động của Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường, Ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. Viện trưởng cũng mong muốn Ban trong năm 2022, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trau dồi năng lực chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây