Ban Môi trường và Phát triển bền vững báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ ba - 26/07/2022 05:19
Ngày 26/07/2022, Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện họp báo cáo Phó Viện trưởng – TS. Nguyễn Trung Thắng kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Buổi họp có sự tham gia của đại diện Văn phòng, đại diện Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Ban để cùng nhau chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn trong công việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban được giao chủ chủ trì, đầu mối nhiều nhiệm vụ quan trọng: (i) Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022; (ii) Xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 08 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02 tháng 8 năm 2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW cũng như nhiều dự án, đề tài đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Ban cũng tập trung vào xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung của nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng năm 2022 “Nghiên cứu, cập nhật các chỉ số đánh giá tài nguyên và môi trường trong mục tiêu phát triển bền vững và bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu”, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Ngoài ra, Ban đã hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ theo chức năng năm 2023. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban xây dựng các đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở; các nhiệm vụ, dự án. Cụ thể, Ban đã đề xuất 03 đề tài KHCH cấp Bộ mở mới 2023; 02 đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2023; 02 nhiệm vụ mở mới 2023. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban từng bước được đẩy mạnh, đã có 02 bài viết được đăng trên ấn phẩm của Viện và các tạp chí chuyên ngành, 01 ấn phẩm/chương sách được xuất bản; một số bài báo đang chờ đăng. Nhìn chung, Ban đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022.

Mỗi cán bộ của Ban trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục nghiên cứu thường xuyên theo lĩnh vực được phân công; tập trung vào 4 hướng chính sau: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển bền vững. Từng cán bộ trong Ban đã có những nỗ lực nhất định trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức; một số nghiên cứu viên tích cực đăng kí, tham gia vào các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ. Các cán bộ đã tích cực công bố kết quả nghiên cứu của mình thông qua việc viết các bài báo, sách chuyên khảo; chủ động tìm kiếm các nguồn lực nghiên cứu. Ngoài ra, các cán bộ trong Ban nỗ lực, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động đoàn thể, xã hội, văn nghệ thể thao…góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Ban vẫn còn tồn tại một số hạn chế, có thể nói đến như: số lượng cán bộ ít nên việc phân công công việc bị chồng chéo; hệ thống cơ sở vật chất (máy tính, máy in, internet,…) nhiều lúc chưa ổn định;…

Cũng tại buổi sơ kết, TS. Hoàng Hồng Hạnh – Trưởng Ban cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu theo các lĩnh vực được giao; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt đề xuất; tập trung nghiên cứu, hoàn thành các hoạt động, nội dung được phê duyệt năm 2022 của các nhiệm vụ; hoàn thiện sản phẩm của các dự án, nhiệm vụ KHCN;…

Phó Viện trưởng – TS. Nguyễn Trung Thắng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ thuộc Ban và đánh giá cao kết quả Ban đạt được trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, Phó Viện trưởng mong muốn tập thể Ban tiếp tục phát huy điểm mạnh, những thành tích đã đạt được cùng với đó là khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây