Ban Môi trường và Phát triển bền vững Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai - 13/12/2021 05:29
Ngày 13/12/2021, Ban Môi trường và Phát triển bền vững (MT&PTBV) thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức họp Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ban có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng cùng đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cùng tập thể cán bộ Ban đã tham dự.
Ban Môi trường và Phát triển bền vững Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Trưởng ban – TS. Hoàng Hồng Hạnh thay mặt Ban trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021. Trong năm 2021, mỗi cán bộ của Ban tiếp tục thực hiện nghiên cứu thường xuyên theo lĩnh vực được phân công; tập trung vào 4 hướng chính sau: (i) phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; (ii) quản lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường; (iii) bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (iv) phát triển bền vững. Ngoài ra, Ban đã tập trung vào xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung của Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng năm 2021Nghiên cứu, phân tích việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 và đề xuất giải pháp cho Việt Nam” đảm bảo theo đúng tiến độ đặt ra. Bên cạnh đó, Ban đã xây dựng, hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2022, xây dựng các đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở; các nhiệm vụ, dự án. Cụ thể, Ban đã đề xuất 02 đề xuất 02 đề tài KHCN cấp Bộ mở mới 2022; 02 đề tài KHCN cấp cơ sở bổ sung 2021; 02 nhiệm vụ mở mới 2022.

Cũng trong năm 2021, Ban được giao chủ trì, đầu mối nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt có thể kể đến như: Xây dựng Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Xây dựng Dự thảo Đề án thúc đẩy quản lý chất thải thông qua mô hình kinh tế chia sẻ cũng như nhiều nhiệm vụ, đề tài KHCN cấp Bộ; Xây dựng Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. Kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành tại Quyết định số 1633/QĐ-BTNMT ngày 20/8/2021; Xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng Chuyên đề “Môi trường nông thôn và giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn”.

Nhìn chung, các các nhiệm vụ, dự án, đề tài đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban từng bước được đẩy mạnh, đã có 10 bài viết được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, 01 chương sách được xuất bản. Từng cán bộ trong Ban đã có những nỗ lực nhất định trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức; tham gia các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ. Tuy nhiên, công tác liên hệ thu thập thông tin với các bộ ngành, địa phương còn chậm trễ, gặp nhiều khó khăn và hệ thống cơ sở vật chất: máy tính, máy in, internet,… nhiều lúc hoạt động không ổn định, nhiều cán bộ vẫn phải sử dụng máy tính cá nhân là một số hạn chế đang gặp phải của Ban.

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng ghi nhận những kết quả mà Ban MT&PTBV đã đạt được trong năm 2021 và bày tỏ mong muốn Ban tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Ban tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu theo các lĩnh vực được giao; hoàn thiện các sản phẩm năm 2021 cũng như triển khai thực hiện các hoạt động năm 2022 của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ; tiếp tục công bố các kết quả nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng bài đăng.

Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây