Hội đồng nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”

Thứ ba - 26/01/2021 20:06
Tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”. Hội đồng do PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng.
Hội đồng nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”

Hiện nay, dưới sự phát triển nhanh về khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã làm thay đổi, tác động mạnh đến sự phát triển. Biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học là những vấn đề của phát triển bền vững, do con người gây ra, có quan hệ nhân quả, tác động qua lại lẫn nhau; là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Mặt khác, hướng tới phát triển bền vững vẫn là nội dung chính của các quốc gia trên toàn thế giới, thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến 2030 với các mục tiêu phát triển bền vững 2030 (SDGs).

Trong quá trình hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự tăng trưởng kinh tế được duy trì, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, đất nước đã ra khỏi nhóm nước nghèo, gia nhập nhóm nước có mức thu nhập trung bình. Tình hình chính trị được duy trì ổn định; công tác giảm nghèo tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học,...tiếp tục là các thách thức đối với phát triển bền vững ở nước ta. Do đó, Việt Nam cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới đã trải qua chặng đường 15 năm thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Để tiếp tục thực hiện những công việc chưa hoàn thành của MDGs và các ưu tiên mới về phát triển bền vững toàn cầu, Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển bền vững đã thông qua tại văn kiện “Chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” với 17 mục tiêu và 169 mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững, trong đó, vấn đề tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu tiếp tục là các ưu tiên. Trong 17 mục tiêu SDGs đặt ra đến năm 2030, có đến 06 mục tiêu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Chính phủ quy định. Theo Quyết định số 3756/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của ngành tài nguyên và môi trường thì kế hoạch hành động được tổng hợp theo định kỳ hàng năm; sơ kết giữa kỳ vào năm 2020, 2025; đánh giá cuối kỳ vào năm 2030. Do đó việc triển triển khai nhiệm vụ “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030” đóng vai trò quan trọng.

Đại diện nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Dương Thị Phương Anh đã trình bày các nội dung cơ bản của dự án. Dự án được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cảu Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của ngành tài nguyên và môi trường theo định kỳ hàng năm trong giai đoạn 2019-2030.

Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây