Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”

Thứ sáu - 17/02/2023 03:20
Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Ngày 15/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 794/BTNMT-VP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Theo Kế hoạch số 339/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 01 tháng 02 năm 2023 tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc, hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023 tại cấp cơ sở; các địa phương; hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo, thư viện công cộng; lực lượng an ninh, quốc phòng; các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể nhằm tạo sự hưởng ứng, sâu rộng trên toàn quốc nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

27

Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, kết nối các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 từ Trung ương với các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương.

Đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người sử dụng; bám sát nội dung triển khai tại Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc; tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Theo đó, nhằm Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ: (1) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 như: treo băng rôn, áp phích, phát động và tuyên truyền phong trào phát triển văn hóa đọc tại đơn vị; phát huy giá trị, vai trò của các ấn phẩm sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; (2) quan tâm xuất bản, phát hành và phổ biến các ấn phẩm sách chủ đề tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 04 năm 2023 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây