Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường

Chủ nhật - 25/09/2022 22:48
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường do ThS. Vũ Đăng Tiếp làm chủ nghiệm. Hội đồng do Phó Viện trưởng - TS. Mai Thế Toản làm Chủ tịch Hội đồng và những kết quả nghiên cứu đều được các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao.

Đề tài xây dựng với mục tiêu xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá trình độ và năng lực công nghệ đối với 02 loại hình dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường: (1) Điều tra cơ bản; (2) Quan trắc, dự báo; Xây dựng được quy trình đánh giá trình độ công nghệ và năng lực đối với 02 loại hình dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường: (1) Điều tra cơ bản; (2) Quan trắc, dự báo.

Đánh giá trình độ công nghệ là một công việc quan trọng nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về một công nghệ hay một hệ thống công nghệ cho đầu vào của quá trình ra quyết định, nó giúp cho các nhà hoạch định thấy được trình độ công nghệ hiện tại của một ngành, một địa phương hay một quốc gia đang ở mức nào, so với địa phương hay một quốc gia khác. Đánh giá trình độ công nghệ thường được tiến hành cho các ngành sản xuất vật chất, đặc biệt là công nghiệp để có những định hướng chiến lược đầu tư phát triển cho ngành sản xuất hay một địa phương phát triển bền vững để tiếp thu các công nghệ mới, công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, phát huy nội lực, công nghệ hiện có sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực; máy móc thiết bị, nhân lực trong phát triển kinh tế.Vấn đề đánh giá công nghệ và các hoạt động liên quan đến đánh giá công nghệ đã và đang được nhiều nước, tổ chức quốc tế trên thế giới quan tâm, đặc biệt là những nước đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

IMG 8409

Tại Việt Nam, dịch vụ công có nghĩa hẹp hơn so với quốc tế, không bao hàm các chức năng công quyền như an ninh, quốc phòng, ngoại giao, lập pháp, hành pháp... Dịch vụ công theo nghĩa hẹp ở Việt Nam thường được hiểu là: Dịch vụ công là những hoạt động của các tổ chức nhà nước hoặc của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tư nhân được nhà nước ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ do pháp luật quy định, phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu chung của cộng đồng, công dân, theo nguyên tắc công bằng, không vụ lợi, bảo đảm sự công bằng và ổn định xã hội. Điều tra cơ bản và quan trắc, dự báo biến đổi chất lượng, số lượng tài nguyên và môi trường là một trong những hoạt động thường xuyên, hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên thực tế, các hoạt động điều tra cơ bản về môi trường khác, gồm cả điều tra cơ bản về đa dạng sinh học (ngoài các hoạt động quan trắc) vẫn diễn ra thường xuyên dưới dạng các đề án/dự án/nhiệm vụ, sử dụng ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp môi trường). Đây là một trong những hoạt động có kinh phí được cấp hàng năm chiếm tỷ trọng lớn của Bộ. Việc xác định các loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra cơ bản; quan trắc, dự báo tài nguyên và môi trường của Bộ là rất quan trọng, có ý nghĩa mang tính quyết định không chỉ đối với việc đánh giá chất lượng dịch vụ công đối với hoạt động này, mà còn có tác động đối với việc định hướng trong việc quy hoạch các tổ chức sự nghiệp công của Bộ trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai, cũng như việc đặt hàng các nhiệm vụ điều tra cơ bản; quan trắc, dự báo với tư cách là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho việc nhận diện, đánh giá được trình độ công nghệ của các đơn vị sự nghiệp công, xây dựng định hướng phát triển tổ chức, để từ đó đầu tư phát triển một cách có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo năng lực, trình độ công nghệ đáp ứng được yêu cầu phát triển của các lĩnh vực trong ngành tài nguyên và môi trường nói chung và thực hiện các dịch vụ công từng lĩnh vực.

An Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây