Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, thu thập thông tin, số liệu Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW”

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, thu thập thông tin, số liệu Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW”

 •   26/01/2021 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 208
Tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, thu thập thông tin, số liệu Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết...
Hội đồng nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”

Hội đồng nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”

 •   26/01/2021 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 228
Tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức nghiệm thu Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”. Hội đồng do PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”

 •   22/01/2021 03:50:54 AM
 •   Đã xem: 225
Tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”. Hội đồng do PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ làm Chủ tịch Hội đồng....

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”

 •   22/01/2021 01:53:21 AM
 •   Đã xem: 204
Căn cứ Quyết định số 600-QĐ/BTNMT ngày 28/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ, tháng 01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam”

 •   05/01/2021 08:09:05 PM
 •   Đã xem: 200
Tháng 12/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam” do...

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu”

 •   05/01/2021 07:29:20 PM
 •   Đã xem: 167
Tháng 12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu” do TS. Nguyễn Tùng Lâm làm chủ nhiệm đề tài,...

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển”

 •   07/01/2021 08:42:42 PM
 •   Đã xem: 283
Vừa qua, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nhiệm quốc tế chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển” do ThS. Nguyễn Hữu Đạt là chủ nhiệm. Hội đồng do TS. Mai Thanh Dung – Phó Viện trưởng Viện Chiến...

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   06/01/2021 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 254
Tháng 1/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, đồng thời họp kiểm điểm cấp ủy cuối năm. Bí thư Chi bộ - đồng chí Mai Thanh Dung đã chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng...

Hội thảo tham vấn chuyên gia về cách tiếp cận trong đánh giá sức chịu tải của môi trường

 •   30/12/2020 10:35:23 PM
 •   Đã xem: 254
Trong khuôn khổ triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, ngày 31/12/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia về cách tiếp cận trong đánh giá sức chịu tải của môi trường. TS. Nguyễn Trung Thắng – Phó Viện trưởng chủ trì...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 •   28/12/2020 07:39:18 PM
 •   Đã xem: 318
Tháng 12/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Viện trong năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)...

Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2021

 •   21/12/2020 03:47:35 PM
 •   Đã xem: 284
Tháng 12/2020, Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2021. Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu,...

Văn phòng tổ chức Tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

 •   20/12/2020 09:10:59 PM
 •   Đã xem: 266
Tháng 12/2020, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện công tác...

Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

 •   20/12/2020 09:05:13 PM
 •   Đã xem: 215
Tháng 12/2020, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp...

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng triển khai hoạt động năm 2021

 •   20/12/2020 09:15:10 PM
 •   Đã xem: 265
Tháng 12/2020, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT)  thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức tổng kết năm 2020 và đề ra phương hướng triển khai hoạt động năm 2021. Phòng KH&HTQT là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây