Lễ công bố “Đối tác hành động về nhựa & sức khỏe” (PLASTIC AND HEALTH ACTION PARTNERSHIP – PHA)

Lễ công bố “Đối tác hành động về nhựa & sức khỏe” (PLASTIC AND HEALTH ACTION PARTNERSHIP – PHA)

 •   17/12/2021 07:53:55 AM
 •   Đã xem: 361
Trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương (LSPP)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, ngày 17/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và 2 đối tác...
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đề xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đề xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam”

 •   16/12/2021 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 450
Ngày 16/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham dự họp nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn để xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi...
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam”

 •   16/12/2021 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 286
Ngày 16/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham dự họp nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính (KNK) tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Hoàng Nam (Ban Kinh tế tài...
Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

 •   15/12/2021 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 207
Ngày 15/12/2021, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022, cuộc họp có sự tham dự của Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung, đại diện...
Hội thảo Kinh nghiệm trong quản lý rác thải hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

Hội thảo Kinh nghiệm trong quản lý rác thải hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

 •   15/12/2021 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 464
Trong khuôn khổ thực hiện triển khai chủ trương của Đảng và quy định pháp luật về kinh tế tuần hoàn (KTTH) đối với giảm thiểu chất thải rắn (CTR), hưởng ứng Tuần lễ Môi trường Việt Nam – Nhật Bản 2021, ngày 15/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Tổ...
Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

 •   13/12/2021 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 219
Ngày 13/12/2021, Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động của năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2020. Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên...
Ban Môi trường và Phát triển bền vững Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ban Môi trường và Phát triển bền vững Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

 •   13/12/2021 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 237
Ngày 13/12/2021, Ban Môi trường và Phát triển bền vững (MT&PTBV) thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức họp Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ban có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về...
Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

 •   13/12/2021 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 245
Ngày 13/12/2021, Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022. Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu (BĐKH&CVĐTC) là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài...
Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược tổ chức họp Tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược tổ chức họp Tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

 •   07/12/2021 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 185
Ngày 07/12/2021, Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022. Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây...
IMG 3352

Ban Đất đai tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

 •   07/12/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 191
Ngày 07/12/2020, Ban Đất đai thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược,...
IMG 3350 (2)

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Tổng kết báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022

 •   07/12/2021 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 245
Ngày 07/12/2021, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Tổng kết báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi...
Văn phòng tổ chức họp Tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Văn phòng tổ chức họp Tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

 •   06/12/2021 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 451
Ngày 06/12/2021, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện công...
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo tham vấn “Giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm”

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo tham vấn “Giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm”

 •   04/12/2021 04:33:31 AM
 •   Đã xem: 284
Trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF), ngày 03/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) tổ chức hội thảo tham vấn dưới hình thức trực tuyến “Giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm”. Phó Viện trưởng – TS. Nguyễn...
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp tham vấn kế hoạch truyền thông liên minh các nhà bán lẻ giảm túi ni-lông

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp tham vấn kế hoạch truyền thông liên minh các nhà bán lẻ giảm túi ni-lông

 •   26/11/2021 03:02:14 AM
 •   Đã xem: 430
Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển” do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức tài trợ, ngày 26/11/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Sở Công thương Hà Nội cùng đối tác là Liên minh Doanh...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây