Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021

 •   08/03/2021 01:49:00 AM
 •   Đã xem: 588
Ngày 20/08/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã dự và phát biểu tại Hội nghị. Viện trưởng – Nguyễn Đình Thọ đã chủ trì Hội nghị. Ngoài ra, tham dự...
Ban Đất đai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ban Đất đai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 •   23/07/2021 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 554
Ngày 07/07/2021, Ban Đất đai thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện; lãnh đạo...
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 •   15/07/2021 05:35:26 AM
 •   Đã xem: 632
Ngày 07/07/2021, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện tổ chức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Viện trưởng – Nguyễn Đình Thọ đã chủ trì buổi làm việc. Ngoài ra, tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực...
Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

 •   13/07/2021 05:35:56 AM
 •   Đã xem: 600
Ngày 07/07/2021, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ đã chủ trì buổi làm việc. Ngoài ra, đại diện phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và đại diện các đơn vị trực thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ...
IMG 0575 (2)

Ban Môi trường và Phát triển bền vững báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

 •   06/07/2021 06:45:00 AM
 •   Đã xem: 362
Ngày 06/07/2021, Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện hop báo cáo Phó Viện trưởng – TS. Nguyễn Trung Thắng kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Buổi họp có sự tham gia của toàn thể cán bộ, người lao động của Ban để cùng nhau...
Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu thuộc Viện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu thuộc Viện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 •   06/07/2021 06:44:00 AM
 •   Đã xem: 530
Ngày 06/07/2021, Ban Biến đổi khí hậu và vấn đề toàn cầu thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại diện Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng – Nguyễn Trung Thắng đã tham dự cuộc họp.
Đổi mới, tăng cường và hoàn thiện bộ máy, tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới

Đổi mới, tăng cường và hoàn thiện bộ máy, tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới

 •   23/06/2021 04:22:00 AM
 •   Đã xem: 286
Đây là chủ đề Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 22/6. Hội thảo nằm trong khuôn khổ các chương trình phục vụ Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.
Hội thảo Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm phát triển kinh tế - xã hội

Hội thảo Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm phát triển kinh tế - xã hội

 •   15/06/2021 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 308
Ngày 15/6/2021, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Tài nguyên Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm phát triển kinh tế - xã hội”.
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường báo cáo về dự thảo số 1 một số điều khoản của Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường báo cáo về dự thảo số 1 một số điều khoản của Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 •   17/03/2021 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 313
Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện một số nội dung trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Ngày 17/03/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường báo cáo về dự...
Hội thảo Chính sách về giá đất, khung giá đất, giá đất cụ thể

Hội thảo Chính sách về giá đất, khung giá đất, giá đất cụ thể

 •   11/06/2021 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 306
Ngày 11/6/2021, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Tài nguyên Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Chính sách về giá đất, khung giá đất, giá đất cụ thể”. Hội thảo có sự tham dự của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ...
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm việc với đại diện dự án khởi nghiệp VECA

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm việc với đại diện dự án khởi nghiệp VECA

 •   11/06/2021 06:20:00 AM
 •   Đã xem: 577
Ngày 11/06/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có buổi làm việc với đại diện dự án khởi nghiệp VECA về kinh tế chia sẻ. Hiện nay, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng dự thảo Đề án “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp...
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam”

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam”

 •   22/04/2021 06:36:00 AM
 •   Đã xem: 320
Ngày 22/04/2021, nhân dịp hưởng ứng ngày Trái đất, phát động Trường học Xanh (Green School Vietnam) và thực hiện phi Dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” (do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc – UN Environment tài trợ), Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ...
Hội thảo “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất”

Hội thảo “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất”

 •   08/06/2021 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 363
Ngày 8/6/2021, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Tài nguyên Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất”. Mục tiêu của Hội thảo là trao...
Nghiệm thu cấp Quốc gia Đề tài KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vực sông Lam”

Nghiệm thu cấp Quốc gia Đề tài KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vực sông Lam”

 •   18/05/2021 06:50:00 AM
 •   Đã xem: 490
Ngày 28/05/2021, Bộ Khoa học và Công Nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Quốc gia Đề tài KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vực sông Lam”, mã số KC.08.11/16-20, thuộc Chương trình KC.08/16-20 - Khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây