Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ tư - 15/12/2021 05:08
Ngày 15/12/2021, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022, cuộc họp có sự tham dự của Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung, đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) cùng toàn thể cán bộ công tác tại Trung tâm. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, và dịch vụ về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.
Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Phó Giám đốc Trung tâm – ThS. Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt Trung tâm trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, năm 2021, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong năm 2021 trên trang thông tin điện tử của Viện, Trung tâm đã phân công cán bộ thực hiện công tác cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trên trang thông tin điện tử của Viện địa chỉ http://isponre.gov.vn. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị thuộc Viện xây dựng nội dung Dự thảo Kỷ yếu Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường – 15 năm vững bước đi lên. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục hoàn thiện hình thức, nội dung phù hợp với yêu cầu, dự kiến, Kỷ yếu sẽ được công bố cuối năm 2021 và là một trong những sản phẩm truyền thông quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của Viện sau 15 năm xây dựng và phát triển. Cùng với đó, Trung tâm đã tiến hành phối hợp với các bên liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử của Viện. Về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Trung tâm tiếp tục hoàn thiện và kết thúc 02 đề tài cấp Bộ: Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu”; Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đất ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”. Ngoài ra, về thực hiện các dự án, đề án năm 2021, Trung tâm tham gia dự án Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh tại Việt Nam (Green School) xây dựng lịch trình, liên hệ chuyên gia và đối tác từ các trường, đến làm việc trực tiếp tại các trường: Tiểu học Kim Ngọc (Vĩnh Phúc), Tiểu học Đông Giang (Quảng Trị), Tiểu học Hùng Vương (Quảng Trị); chuẩn bị và tổ chức một số cuộc họp/ đào tạo trực tuyến trong khuôn khổ dự án,...; Tham gia ĐMC “Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”: ĐMC đã được thông qua ngày 5 tháng 11 năm 2021 và đang được chỉnh sửa, bổ sung để trình phê duyệt. Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu các nội dung dịch vụ tài nguyên và môi trường có thể cung cấp ra bên ngoài, phối hợp cùng các đơn vị, đối tác tổ chức thực hiện. Nhìn chung, trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Trung tâm đã nỗ lực hợp tác với nhiều đơn vị để phối hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu, các nội dung tư vấn và đào tạo. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn còn một số hạn chế như: Khó khăn trong xây dựng phát triển các dịch vụ mới: đặc thù, tính chất của hoạt động tư vấn chính sách, đòi hỏi cán bộ có kinh nghiệm hiểu và nắm bắt được tốt các nhu cầu tư vấn chính sách của ngành; thiếu nguồn nhân lực, cán bộ Trung tâm tiếp tục cần được nâng cao, theo các trọng tâm nghiên cứu và kế hoạch cung cấp dịch vụ của Trung tâm.

Năm 2022 được Trung tâm xác định là năm có nhiều thay đổi, nhiều khó khăn và thử thách do các điều kiện khách quan và chủ quan mang lại. Với quyết tâm vượt khó, khắc phục những hạn chế và đoàn kết, nỗ lực của các cán bộ, Trung tâm định hướng hoạt động năm 2022 sẽ được triển khai với các trọng tâm chính: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và mở rộng đối tác, triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ và đào tạo tại các địa phương, cũng như cung cấp dịch vụ phù hợp cho các đối tác quốc tế; đào tạo và tự đào tạo nâng cao năng lực...

Ngọc Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây