Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  •   13/03/2016 04:01:54 AM
  •   Đã xem: 3718
BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM--------- Số: 29-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 41-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA IX) Ngày 21/1/2009, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 29-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh...

Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ về xác định thiệt hại do ô nhiễm suy thoái gây ra đối với môi trường

  •   13/03/2016 03:55:46 AM
  •   Đã xem: 2819
CHÍNH PHỦ Số: 113/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010                           NGHỊ ĐỊNH Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường  _________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013): Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

  •   13/03/2016 03:48:02 AM
  •   Đã xem: 3786
I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN  Thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm, có bước chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động, lúng...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây